FANDOM


Ông Vũ Thành Tự Anh là thế hệ thứ ba trong một gia đình có truyền thống làm nghề dạy học. Hiện ông là Giám đốc nghiên cứu của Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright[1] – Chương trình liên kết giữa Harvard UniversityĐại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông còn là giảng viên chính của các môn Kinh tế học vi mô, Kinh tế học Khu vực công, và Phương pháp Phân tích Chính sách của trường Fulbright, đồng thời phụ trách hoạt động nghiên cứu và tư vấn chính sách phát triển.

Ông Vũ Thành Tự Anh có học vị Tiến sĩ và Thạc sĩ Kinh tế của Boston College (Hoa Kỳ), và bằng Cử nhân về Kinh tế và Quản trị của Trường Đại học Thương mại (Việt Nam).

Ngoài hoạt động giảng dạy và nghiên cứu tại Trường Fulbright, ông còn tham gia thảo luận trên các phương tiện truyền thông về các chủ đề liên quan đến kinh tế, chính sách công, và giáo dục. Ông là thành viên Nhóm chuyên gia kinh tế của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, đồng thời là thành viên Hội đồng khoa học chuyên ngành Kinh tế - Luật của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và là chuyên gia kinh tế cho Thời báo Kinh tế Sài Gòn[2].

Công trình công bốEdit

  • Luận án Tiến sỹ;
  • Luận văn Thạc sỹ.

Chú thíchEdit

Liên kết ngoàiEdit