FANDOM


Thiếu tá Phương Minh Hiền (1930- ) tên thật là Phương Thị Oanh, cán bộ công tác tại cục dân quân, là người cán bộ phụ nữ đầu tiên đưa đón làm thủ tục ngoại giao về việc cử cán bộ đi học tập huấn luyện tại các trường quân sự ở nước ngoài, nguyên trưởng ban hành chính của Tổng cục chính trị quân đội nhân dân Việt Nam. [sửa] Gia đình

Phu quân là Nguyễn Thế Nguyên - nguyên phân viện trưởng phân viện Lịch Sử Quân Đội Nhân Dân Việt Nam (tiền thân của viện lịch sử quân sự Việt Nam sau này)