FANDOM


450px-Nguyen the nguyen

Nguyễn Thế Nguyên


Đại tá Nguyễn Thế Nguyên (1923- 2012 ), Bí thư đầu tiên của Đại tướng Hoàng Văn Thái trong kháng chiến chống Pháp, nguyên tham mưu phó mặt trận Tây Nguyên, nguyên phân viện trưởng phân viện Lịch Sử Quân Đội Nhân Dân Việt Nam (tiền thân của viện lịch sử quân sự Việt Nam sau này), nguyên cục phó cục nhà trường, hậu duệ của danh tướng Nguyễn Bặc - tể tướng của vua Đinh Tiên Hoàng, nguyên Chủ tịch họ Nguyễn Việt nam, người đầu tiên viết gia phả họ Nguyễn, ông cũng từng là người học giỏi nhất Trung Kì.

[sửa] Gia đìnhEdit

Phu nhân là Phương Minh Hiền - nguyên trưởng ban hành chính của Tổng cục chính trị quân đội nhân dân Việt Nam.