FANDOM


Nguyễn Minh Kiều nguyên là Trưởng bộ môn Kinh doanh Tiền tệ của Khoa Ngân hàng thuộc Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện là Phó trưởng khoa Đào tạo Sau Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông còn là giảng viên chính môn Phân tích tài chính và đồng giảng viên trong bộ môn Tài chính Phát triển của Chương trình giảng Dạy Kinh Tế Fulbright – Chương trình liên kết giữa Harvard University và Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, ông còn giảng dạy các môn như Tài chính doanh nghiệp, Quản trị tài chính và Tài chính quốc tế cho các chương trình cao học do Đại học nước ngoài mở ở Việt Nam như CFVG, UBI, Curtin, Cao học Hà Lan, và tham gia giảng dạy và tư vấn cho các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại Việt Nam.

Ông Kiều có bằng Cử nhân Tài chính – Ngân Hàng chuyên ngành Ngân hàng, bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Viện Công nghệ Châu Á, Thái Lan (AIT), và học vị Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh (DBA) của Ðại học Southern Cross University, Bang New South Wales, Úc.