FANDOM


Wikia là 1 web hoạt động trên nền wiki. Nó cũng tương tự như wikipedia, cơ bản nó cũng có thể được sửa đổi dễ dàng như tại wiki và đặc biệt nó có thêm phần diễn đàn.


Về wiki Việt Nam, nó hoạt động chủ yếu dựa vào nguồn nhân lực của các thành viên ở wikipedia (?). Nơi đây sẽ có phần lưu trữ các bài bị xóa ở bên dự án Tiếng Việt. Các bài viết ở đây sẽ không chú ý nhiều tới độ nổi bật, miễn nó có nguồn tin cậy là có thể được chào đón!